Kotva
Menu
Nepřehlédněte
Třídní schůzky - středa 18.4.2018
5.4.2018

Vážení rodiče, rádi bychom vás upozornili na konání třídních schůzek a to ve středu 18.4. Pro žáky 1. stupně začínají třídní schůzky v 17 hodin, pro žáky 2. stupně pak v 17:30 hodin. Přijďte se informovat, jak se vašim dětem daří, jaké mají úspěchy, kde je třeba něco napravit. Třídní důvěrníci vám sdělí novinky ze SRPŠ a třídní učitelé budou informovat o akcích, které s třídou ještě do konce roku plánují. Těšíme se na vás.

Ředitelské volno dne 7.5.2018.
5.4.2018

Vážení rodiče, upozorňujeme na ředitelské volno v pondělí 7.5. Vzhledem ke státnímu svátku dne 8.5. přijdou děti do školy ve středu 9.5.

 
 
Počítadlo
Online:
8

Dnes:
738

Posledních 7 dní:
5816

Posledních 30 dní:
23917

Celkem:
144639

Mapa webu
A
A
A

Organizace školy


Provoz naší školky je od 6.30 do 16.30 hodin.

Příchod do školky je do 8.00 hodin, pak se celý areál z důvodu bezpečnosti dětí uzamyká. Vstup do budovy je na čipy, které jsou aktivní vždy od 6.30 do 8.00 hodin, od 12.00 do 13. 00 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin.

Omlouvání nepřítomnosti
Omlouvání dětí je možné zasílat formou SMS zpráv na tel. čísla jednotlivých tříd do 7.30 hodin (s omluvou je zároveň odhlašována strava). Do zpráv je nutné napsat celé jméno dítěte, třídu, kterou navštěvuje, důvod absence a předpokládanou délku nepřítomnosti.
U infekčních nemocí (zvracení, průjmy, vši, neštovice, zánět spojivek, pátá nemoc,..) je nutné nahásit i název nemoci.

Plánovaná nepřítomnost u dětí s povinnou předškolní docházkou -  na jeden den uvolňuje třídní učitelka. Na dva a více dní rozhoduje o uvolnění vedoucí učitelka na doporučení třídních učitelek, a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která je předána třídním učitelkám 14 dní před začátkem termínu uvolnění ze vzdělávání. Žádost musí obsahovat délku a důvod absence.  Formulář žádosti je možné stáhnout zde (Velikost: 334.94 kB) anebo jsou k dispozici u třídních učitelek.

Poplatky 

1) Úplata za předškolní vzdělávání je 500Kč

Školné se platí vždy do 25. dne předešlého měsíce. Je nutné ho uhradit i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ. Od školného jsou osvobozeny děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem povinné školní docházky. Platba se provádí na účet 94-1047770277/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte. 
Opakované nezaplacení školného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.
Dotazy, informace u hospodářky školy Moniky Císařové na tel.: 284 892 914, mobil: 773 482 48

2) Výše stravného je 600Kč.

Stravné se platí zálohově, tzn., že je nutné je uhradit vždy do 25. dne předešlého měsíce. V době nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit dopředu, nejpozději do 7:30 hod. daného dne formou SMS zprávy na tel. číslo třídy, které dítě navštěvuje.  Platba se provádí na účet 107-3857600287/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte. 
Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.
Dotazy, informace u vedoucí školní jídelny Markéty Bílkové na email.adrese  jídelna@klecany.cz nebo na tel.:284 892 915, mobil: 774 482 489