Kotva
Menu
Nepřehlédněte
Školní rok 2018/2019
2.7.2018

Milé děti, vážení rodiče,

přejeme krásné slunné léto a těšíme se na Vás v pondělí 3. září 2018  :O)

 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
99

Posledních 7 dní:
1634

Posledních 30 dní:
9750

Celkem:
181964

Mapa webu
A
A
A

Řád ŠD

Vloženo: 8.9.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 487x | Upravil: admin

Vnitřní řád školní družiny:  

 

 Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, přednostně pro žáky nejnižších ročníků. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

Školní družina je v provozu v době od 06.30 hodin do 07.40 hodin ráno a v době od 11.40 hodin do 17.00 hodin odpoledne.

 

Měsíční poplatek za jedno dítě činí 300,- Kč.

 

Třídní učitelky žáků prvních a druhých tříd předávají po skončení vyučování v 11.40 hodin vychovatelkám žáky školní družiny, a ty je odvádějí na oběd do školní jídelny. Vychovatelky dbají na bezpečnost dětí a kázeň, pomáhají s obsluhou při stolování. Po obědě děti čekají na určeném místě a vychovatelky je postupně odvádějí do školní družiny. Ze školní družiny si vyzvedávají zákonní zástupci děti osobně ( v zápisním lístku mohou být uvedeny i další osoby oprávněné k vyzvednutí) do 13.00hod.Mezi 13:00 - 15:00 hod.probíhá ve všech odděleních řízená činnost(vycházky, sportovní a výtvarné aktivity,výlety apod.)Po 15:00 hodině si lze své dítě vyzvednout v příslušném oddělení ŠD. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka jim zatelefonuje.

 

 Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky, náboženství aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do školní družiny nenese vychovatelka zopovědnost.

 

Do školní družiny se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do školní družiny (1. den školního roku). Žáci 2. a vyšších tříd v den následující. Dítě je možno písemně odhlásit kdykoli během školního roku.

 

Žáci školní družiny se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Školní družina využívá pravidelně i jiné prostory školy (tělocvična, školní hřiště, zahrada). Za přechody  žáků mezi těmito prostory  vždy odpovídá vychovatelka.

 

Během pobytu školní družiny venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině. Žáci nesmějí opustit bez svolení vychovatelky budovu školy. Při vycházce, pobytu na hřišti i mimo areál školy dbají příkazů vychovatelek, nemohou svévolně odejít.

 Do školní družiny může být zapsáno maximálně 30 žáků k pravidelné docházce (1 oddělení školní družiny).

 

V Klecanech 1.9.2016