Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

O SRPŠ

Vloženo: 7.9.2017 | Autor: Lacina | Zobrazeno: 7111x

Vítáme Vás na části stránek školy věnovaných občanskému sdružení Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Klecany.

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy rodičů žáků školy a jejího vedení.

Činnost sdružení směřuje k naplňování následujících cílů:

  • z členských příspěvků podporovat některé akce školy či konkrétní třídy, tedy usilovat o zlepšení materiálních podmínek školy a podporovat  rozvoj mimoškolních aktivit
  • zajistit komunikační kanál rodičů nebo příznivců školy se školou, přes třídní důvěrníky a radu Spolku, řešit adresné podněty a doporučení pro rozvoj školy,
  • možnost získávat finančních prostředky z různých dotačních a sponzorských programů,
  • možnost podílet se na organizaci a realizaci některých školních akcí a pomáhat tím i propagaci školy na veřejnosti,
  • jako právnická osoba může Spolek účinněji vstupovat do jednání s různými institucemi za účelem podpory školy a to jak v součinnosti s ní, tak i samostatně.

 

V rámci třídních schůzek 17.4.2013 proběhla první valná hromada, byla schválena Správní rada Spolku (každou třídu zastupuje v radě jeden zvolený rodič), odhlasovány členské příspěvky a schválena navržená revizní komise. Správní rada, která se sešla, pak jednomyslně zvolila jako předsedu Spolku Luďka Václavíka a jako místopředsedkyni Janu Morenovou. Jako účetní byla navržena a schválena paní Monika Kašníková. Jak oba statutární zástupci, tak ostatní členové správní rady a revizní komise vykonávají činnost v rámci Spolku bez nároků na odměnu.

Pro rok 2. pololetí 2013 byly členské příspěvky schváleny ve výši 300,- Kč/1 dítě, 500,-Kč/2 děti, 650,-Kč/3 děti a více za školní pololetí. Rozdělení příspěvků je následující: 150,- Kč je určeno pro potřeby třídy, kterou dítě navštěvuje a zbytek příspěvků je určen pro použití školy (společných akcí a nákladů).

K 15.5.2013 měl Spolek zhruba 250 členů z řad rodičů žáků a další se hlásí. Sdružení přijímá i přihlášky těch, kteří nemají děti ve škole, ale na rozvoji školy jim záleží. Členem sdružení nebo jeho sponzory mohou být i právnické osoby. 

Pro účely fungování Spolku a platby výše uvedených členských příspěvků byl u FIO banky zřízen transparentní účet č. 2500408765/2010. Webové stránky účtu neleznete zde.