Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Zápis na školní rok 2021/2022


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

!!! Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci pandemie koronaviru, Vás prosíme, abyste aktuální informace k zápisu sledovali na našich internetových stránkách. Informace budeme sdělovat i dalšími informačními kanály a budou vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ!!!

 

 

ZŠ a MŠ Klecany oznamuje, že informativní schůzka k zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční 22. 4. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin v prostorách školky.

Na této schůzce vám bude přiděleno registrační číslo, vyplníte dotazník o dítěti, obdržíte přihlášky k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list důležitý k doložení zdravotního stavu dítěte.

Zápis na školní rok 2021/2022 se uskuteční 6. 5. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin v prostorách mateřské školy, bez přítomnosti dětí. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození a doklad k doložení trvalého bydliště dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte.


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Přijímání dětí se řídí směrnicí vydanou ředitelem ZŠ a MŠ Klecany.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněma současně se zveřejněním termínu a místa zápisu - viz. směrnice.

Zákonný zástupce dítěte mladšího 3 let by měl v zájmu dítěte zvážit emoční připravenost a samostatnost dítěte na vstup do předškolního zařízení.

Směrnici k zápisu si můžete přečíst ZDE (Velikost: 789.71 kB).