Kotva
Menu
Nepřehlédněte
Hledáme učitele/učitelku
5.12.2018

ZŠ a MŠ Klecany, okr Praha – východ přijme učitelku / učitele
6 hodin Nj (7. - 9. ročník), 6 hodin D, 8 Orv, 2 hodiny Shv - lze i každý předmět zvlášť. Nástup od 1. 2. 2019.
Dobrá dostupnost (14 min. na metro Kobylisy), přátelští a ochotní kolegové, vstřícné vedení a výborná školní jídelna.
kontakt: jaroslava.baresova@zsmsklecany.cz; + 420 773 482 483

Časový zámek na vstupní brance.
6.11.2018

Na hlavní vstupní brance byl instalován časový zámek, který bude odemčen od 6:20 do 8:00 a od 11:00 do 17:15. Mimo tuto dobu bude areál školy uzamčen. Vstup je možný zazvoněním si u tohoto vchodu na kanceláře školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6.9.2018

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.
poverenec@bwes.cz
tel. 721 950 789

GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

Nepřehlédněte

Nahrávám data...

Zápis


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZŠ a MŠ Klecany oznamuje, že informativní schůzka k zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se uskuteční 19. 4. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin v prostorách školky.

Na této schůzce vám bude přiděleno registrační číslo, vyplníte dotazník o dítěti a obdržíte přihlášky k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list důležitý k doložení zdravotního stavu dítěte.

Zápis na školní rok 2018/2019 se uskuteční 3. 5. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin bez přítomnosti dětí. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození a občanský průkaz nebo výpis z matriky k doložení trvalého bydliště dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte.


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Přijímání dětí se řídí směrnicí vydanou ředitelem ZŠ a MŠ Klecany.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněma současně se zveřejněním termínu a místa zápisu - viz.směrnice.

Zákonný zástupce dítěte mladšího 3 let by měl v zájmu dítěte zvážit emoční připravenost a samostatnost dítěte na vstup do předškolního zařízení.

Směrnici k zápisu na školní rok 2018-2019 si můžete přečíst ZDE (Velikost: 223.41 kB)