Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

PŘIHLÁŠKA / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vloženo: 16.5.2018 | Zobrazeno: 3414x | Zatím neupraveno

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Klecany, z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Klecany 375, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou  zpracovávány tyto osobní údaje:


Jméno rodiče
Přijmení rodiče
E-mailová adresa
Telefon
Jméno dítěte
Přijmení dítěte
Počáteční rok školní docházky
Písmenko třídy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.


Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.


Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.


Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 


  • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

ANO NE - Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a svůj souhlas potvrzuji.


ANO NE - Žádám o členství ve spolku SRPŠ.