Kotva
Menu
Nepřehlédněte
Časový zámek na vstupní brance.
6.11.2018

Na hlavní vstupní brance byl instalován časový zámek, který bude odemčen od 6:20 do 8:00 a od 11:00 do 17:15. Mimo tuto dobu bude areál školy uzamčen. Vstup je možný zazvoněním si u tohoto vchodu na kanceláře školy.

ZŠ Klecany hledá pedagoga
6.11.2018

Naše ZŠ hledá pedagoga na 2. stupeň na výuku předmětů Fy, Př na částečný úvazek (20 hodin) jako zástup za rodičovskou dovolenou na min. 2 roky. Nástup co nejdříve. Bližší informace na tel. 773 482 483 nebo e-mail jaroslava.baresova@zsmsklecany.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6.9.2018

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.
poverenec@bwes.cz
tel. 721 950 789

 
 
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

 
 
Počítadlo
Online:
12

Dnes:
402

Posledních 7 dní:
6473

Posledních 30 dní:
27675

Celkem:
279348

Mapa webu
A
A
A

PŘIHLÁŠKA / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vloženo: 17.5.2018 | Zobrazeno: 1282x | Zatím neupraveno

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Klecany, z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Klecany 375, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou  zpracovávány tyto osobní údaje:


Jméno rodiče
Přijmení rodiče
E-mailová adresa
Telefon
Jméno dítěte
Přijmení dítěte
Počáteční rok školní docházky
Písmenko třídy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.


Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.


Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.


Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 


  • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

ANO NE - Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a svůj souhlas potvrzuji.


ANO NE - Žádám o členství ve spolku SRPŠ.