Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

PŘIHLÁŠKA / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vloženo: 16.5.2018 | Zobrazeno: 4773x | Zatím neupraveno

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Klecany, z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Klecany 375, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou  zpracovávány tyto osobní údaje:


Jméno rodiče
Přijmení rodiče
E-mailová adresa
Telefon
Jméno dítěte
Přijmení dítěte
Počáteční rok školní docházky
Písmenko třídy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.


Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.


Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.


Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 


  • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

ANO NE - Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a svůj souhlas potvrzuji.


ANO NE - Žádám o členství ve spolku SRPŠ.


Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.