Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Výchovné poradenství

Motto: "Mé dítě nemusí být dokonalé. Rodiče jsou zodpovědní za své dítě, škola může podpořit, poradit, ale Vaše problémy nevyřeší. Pokud má dítě oslabení, neulevujte mu, procvičujte s ním více, aby se v životě uplatnilo. Učitel není zodpovědný za známky vašeho dítěte, zodpovědné je Vaše dítě."

Výchovná poradkyně 

Mgr. Kamila Divišová

774 742 930

kamila.divisova@zsmsklecany.cz

 

Strategie předcházení školní neśpěšnosti (Velikost: 127.46 kB)

 

Pracovní náplň výchovných poradců

Poradce:

- jsou spojovacím článkem mezi rodiči, vyučujícími a řadou odborných institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež,

- sledují změny v právních předpisech a seznamují s nimi pedagogy,

- svolávají výchovné komise k vyřešení závažných výchovných a výukových problémů,

- pomáhají učitelům vyhledat problematické a nadané žáky, nasměrují je na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dále je sledují,

- s pedagogy spolupracují na zpracování individuálního vzdělávacího či výchovného programu,

- vedou databázi integrovaných žáků, soustřeďují odborné zprávy o žácích a provádí kontrolu následných vyšetření,

- pomáhají při řešení konfliktních situací ve škole a spolupracují s metodikem prevence sociálně patologických jevů,

- spolu s vedením školy zajišťují spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.

 

Kariérové poradenství

Poradce:

- poskytuje poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky, rodiče a učitele,

- ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje testování žáků v oblasti kariérového poradenství,

- zjišťuje zájem žáků o studiu na středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích a uměleckých školách,

- zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.