Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Spolupráce ŠPZ s naší školou

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) poskytují poradenské služby dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Mezi ŠPZ patří:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
Speciálněpedagogické centrum (SPC)
Středisko výchovné péče (SVP)

 

Rámec činnosti školských poradenských zařízení v současné době stanoví vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, která podrobně rozpracovává ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Poradenské služby jsou bezplatné, poskytují se na žádost zákonných zástupců. V případě, že vzdělávací nebo výchovný problém identifikuje škola, musí o potřebě obrátit se na ŠPZ přesvědčit zákonného zástupce žáka. Škola sama nemůže být oficiálním žadatelem služby.

 

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje.