Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Pokyny k vyplnění formulářů zápisu


Pokyny k vyplnění formulářů k zápisu na školní rok 2020-2021

 (Podání je možné od 1. 5. 2020 do 13. 5. 2020)

(k přečtení ve formátu PDF zde (Velikost: 205.62 kB))

 

 1. !! Vyplněné formuláře není možné doručovat dříve než od 1. 5 do 13. 5. 2020, kdy je zákonný termín do mateřských škol!!
 2.  
 3. 1) Zákonný zástupce si z webových stránek stáhne a vyplní:
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Klecany (ke stažení zde (Velikost: 125.13 kB))
 • Čestné prohlášení pro účely zápisu k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde (Velikost: 261.44 kB))
 • Přihlášku ke stravování (ke stažení zde (Velikost: 4.73 kB))
 • Dotazník o dítěti (ke stažení zde (Velikost: 81.14 kB))
 •  
 1. 2)Tyto vyplněné formuláře zašle jednou z nabízených možností:
 2.  
 • a) Naskenuje a pošle jako přílohu do datové schránky školy: 9cumecp. Dále připojí přílohy: kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího kalendáře (v případě, že dítě nebylo očkováno, přiloží potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).Pokud dítě nebude do 30. 4. 2020 přihlášené na příslušné matrice, součástí příloh bude kopie dětského občanského průkazu nebo výpis z matriky, u dětí cizinců kopie povolení k pobytu.U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připojí kopii doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

 

 • b) Nebo pokud má zákonný zástupce e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email s naskenovanou žádostí) zašle všechny vyplněné formuláře (Žádost o přijetí dítěte, Čestné prohlášení, přihlášku ke stravování, dotazník o dítěti, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího kalendáře (v případě, že dítě nebylo očkováno, přiloží potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).Pokud dítě nebude do 30. 4. 2020 přihlášené na příslušné matrice, součástí příloh bude kopie dětského občanského průkazu nebo výpis z matriky, u dětí cizinců kopie povolení k pobytu.U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připojí kopii doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) na adresu: ms@zsmsklecany.cz
 •  
 • c) Nebo všechny formuláře a kopie pošle poštou na adresu: ZŠ a MŠ Klecany, MŠ Klecany 422, 250 67 Klecany.
 • Jedná se o tyto formuláře - Žádost o přijetí dítěte, Čestné prohlášení, přihlášku ke stravování, dotazník o dítěti, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího kalendáře (v případě, že dítě nebylo očkováno, přiloží potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).Pokud dítě nebude do 30. 4. 2020 přihlášené na příslušné matrice, součástí příloh bude kopie dětského občanského průkazu nebo výpis z matriky, u dětí cizinců kopie povolení k pobytu.U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připojí kopii doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
 •  
 • d) Jen ve výjimečných případech je možné po telefonické domluvě na tel. čísle 774 482 490 osobní podání.
 •  

Po obdržení a zkontrolování všech formulářů vám bude přiřazeno registrační číslo, které vám oznámíme telefonicky, emailem nebo přes datovou schránku. Toto číslo si uschovejte. Při vyvěšení výsledků zápisu, bude zveřejněno pořadí a místo jména dítěte, bude použito toto registrační číslo. Zároveň vám bude sloužit jako variabilní symbol při platbách školného.

 

 

Zájemci o individuální vzdělávání zašlou všechny formuláře uvedené výše a ještě připojí Žádost o individuální vzdělávání dítěte (žádost ke stažení zde (Velikost: neznámá)). Tuto žádost může zákonný zástupce podat nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

NEPŘEHLEDNĚTE

!!! Po ukončení mimořádných opatření si zákonný zástupce stáhne z webových stránek EVIDENČNÍ LIST (ke stažení zde (Velikost: 1.25 MB)), který náležitě vyplní, nechá potvrdit lékařem a první den při nástupu do mateřské školy ho odevzdá paní učitelce na své kmenové třídě.

Pokud má dítě lékařem potvrzenou dietu nebo silnou alergii, první den na ni upozorní paní učitelku.!!!