Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Pokyny k platbám


PLATEBNÍ  A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

 

K přečtení ve formátu PDF pokyny k platbám školného zde  (Velikost: 204.22 kB)platební a provozní řád stravného zde (Velikost: 469.38 kB)

 

POKYNY K PLATBĚ ŠKOLNÉHO PRO RODIČE DĚTÍ MŠ KLECANY PLATNÉ OD 1.9.2020

  • Školné se platí vždy od 15. do 25. dne předešlého měsíce (např. na září je potřeba platbu odeslat od 15.8. do 25.8.)

Výše školného je 500 Kč měsíčně a je nutné je uhradit i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ.

  • Od školného jsou osvobozeny pouze děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem povinné školní docházky.
  • Platba se provádí na účet 94-1047770277/0100

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte u dětí, které školku již navštěvují

POZOR ZMĚNA U dětí přijatých od 1.9.2020

Variabilní symbol = přidělené registrační číslo u zápisu !!!

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte

Opakované nezaplacení školného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Dotazy, informace u hospodářky školy Moniky Císařové na email. adrese zs@zsmsklecany.cz nebo na mobilu 773 482 484

                    

Monika Císařová, kancelář ZŠ                                                     Mgr. Jaroslava Barešová, ředitelka ZŠ

 

 

PLATEBNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ A MŠ KLECANY OD 1.9.2020

Stravování ve školní jídelně je státem dotovaná činnost, a proto musíme respektovat tyto zásady:

  • Vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování před nástupem dítěte do školky

Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, které jsou nutné k identifikaci strávníka a ke kontrole bezhotovostních plateb za poskytnuté služby, je přidaný v přihlášce. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a z něj vyplývající vnitřní směrnicí.

  • V době nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu, a to nejpozději do 7.30 hod. daného dne formou SMS zpávy na tel. číslo třídy, které dítě navštěvuje.

Třída Ryba                             778 031 540

Třída Liška                             774 742 931

Třída Kobylka                        774 742 933

Třída ježek                             774 742 934

Třída Žabka                           774 742 935

Třída Beruška                        774 742 932

Třída Myška                          778 031 530

  • Do SMS zprávy je nutné napsat jméno dítěte, třídu, délku nepřítomnosti a důvod absence. Tato zpráva slouží zároveň jako omluvenka nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Pokud dítě onemocní - podle zákona č.258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.137/2001Sb. a zákona č.561/2004 Sb., si mohou rodiče první den nemoci odnést oběd domů a odhlásit další obědy. Po dobu nemoci nemá dítě nárok odebírat školní obědy.

  • Stravné se platí zálohově, tzn., že je nutné je uhradit vždy od 15. do 25.dne předešlého měsíce (např. platba na září se provede od 15.8. do 25.8.)Cena za denní stravu v MŠ činí 38 Kč a 42 Kč podle věku dítěte

 

  • Výše stravného je 700Kč měsíčně

             MŠ (do 7 let) ranní a odpolední svačina 9,- Kč + 9,- Kč, oběd 20,- Kč,

             MŠ (od 7 let) ranní a odpolední svačina 10,- Kč + 10,- Kč, oběd 22,- Kč,

  • Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet. Je nutné založit trvalý příkaz, jehož platnost je stanovena od srpna do května.

 

Číslo účtu do školní jídelny 107-3857600287/0100

Variabilní symbol = přidělené číslo, které dostanete emailem od vedoucí šk. jídelny po odevzdání přihlášky (nutné psát čitelně emailovou adresu!)

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

  • Přeplatky stravného se vracejí zpět na účet 1x ročně, v červenci (po vyúčtování letního provozu)

Dotazy, informace u vedoucí školní jídelny Markéty Bílkové a email. adrese jidelna@zsmsklecany.cz nebo na mobilu 774 482 489