Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Platná Kriteria zápisu


Ředitelka ZŠ a MŠ Klecany, okr. Praha-východ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona

č. 258/2000 Sb., v platném znění, vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy.

Čl. 2

Způsob zveřejnění konání zápisu

 1. Zveřejnění v Klecanském zpravodaji.
 2. Zveřejnění na webových stránkách ZŠ a MŠ Klecany.
 3. Vyhlášení městským rozhlasem.
 4. Vyvěšení informačních letáků na veřejně dostupných místech Klecan.

Čl. 3

Podmínky pro přijetí

 1. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění). Tato podmínka neplatí u povinného předškolního vzdělávání.
 2. Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce (§ 34 zákon č.561/2004 Sb., v platném znění)

Čl. 4

Kritéria pro přijímání dětí

V případě, že počet žadatelů je vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí

podle následujících kritérií:

 1. povinně děti, které dovrší 5 let od 1. 9. do 31. 8. daného škol. roku (tzn. rok před nástupem do ZŠ) nebo děti s odkladem školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (v Klecanech nebo Větrušicích)
 2. děti, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 4 let v pořadí podle data narození
 3. děti, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 3 let v pořadí podle data narození
 4. povinně děti, které dovrší 5 let od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku (tzn. rok před nástupem do ZŠ) nebo děti s odkladem školní docházky a nemají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu
 5. děti, které nemají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 4 let v pořadí podle data narození
 6. děti, které nemají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 3 let v pořadí podle data narození
 7. děti, které mají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 2 let v pořadí podle data narození

Čl. 5

Kritéria pro přijímání dětí do odloučeného pracoviště (odd. Žabka)

Ředitelka školy postupuje v přijímání dětí podle následujících kritérií:

 1. děti zaměstnanců MěÚ Klecany a ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ na hlavní pracovní poměr v pořadí podle data narození
 2. děti, nepřijaté podle kritérií v čl. 4, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a jejichž rodiče nebudou k 1. 9. daného školního roku pobírat ani na jedno své dítě rodičovské dávky v pořadí podle data narození

Čl. 6

Nabytí účinnosti

Směrnice nabývá účinnosti 1. 4. 2019

Nabytím účinnosti této směrnice končí platnost směrnice z 1. 4. 2018

V Klecanech dne 27. 3. 2019                                                                                    

 

Mgr. Jaroslava Barešová

ředitelka ZŠ a MŠ Klecany

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.