Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Stravné

Vloženo: 17.3.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1513x | Zatím neupraveno

PLATEBNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ JÍDELNY

ZŠ A MŠ KLECANY

PLATNÝ OD 1. 9. 2022

 

 

 

Stravování ve školní jídelně je státem dotovaná

činnost a je nutné respektovat tyto zásady:

 

Vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování před nástupem dítěte do školky - přihlášku si stáhnete v kolonce Školní jídelna v sekci Důležité informace, Vyplněnou ji odešlete na email: jidelna@zsmsklecany.cz do 15.6.2022.

Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, které jsou nutné k identifikaci

strávníka a ke kontrole bezhotovostních plateb za poskytnuté služby (je součástí přihlášky).

S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

a z něj vyplývající vnitřní směrnicí.

 

V době nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu, a to nejpozději do 7.30 hod. daného dne

formou SMS zprávy na tel. číslo třídy, které dítě navštěvuje.

 

Třída Ryba                              778 031 540

Třída Liška                              774 742 931

Třída Kobylka                         774 742 933

Třída ježek                             774 742 934

Třída Žabka                            774 742 935

Třída Beruška                         774 742 932

Třída Myška                           778 031 530

 

Do SMS zprávy je nutné napsat jméno dítěte, třídu, délku nepřítomnosti a důvod absence.

Tato zpráva slouží zároveň jako omluvenka nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Pokud dítě onemocní - podle zákona č.258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky

k tomuto zákonu č.137/2001Sb. a zákona č.561/2004 Sb., si mohou rodiče

první den nemoci odnést oběd domů a odhlásit další obědy. Po dobu nemoci

nemá dítě nárok odebírat školní obědy.

 

Stravné  se platí zálohově, tzn., že je nutné je uhradit vždy

od 15. do 25.dne předešlého měsíce (např. platba na září se provede od 15. 8.  do 25. 8.)

 

Výše stravného je 800 Kč měsíčně

 

Cena za denní stravu v MŠ činí 38 Kč a 42 Kč podle věku dítěte

 

             MŠ (do 7 let) ranní a odpolední svačina      11,- Kč + 11,- Kč, oběd 22,- Kč,

             MŠ (od 7 let) ranní a odpolední svačina      12,- Kč + 12,- Kč, oběd 24,- Kč.

 

Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet. Pokud si založíte trvalý příkaz,

je potřeba zadat platnost od srpna do května.

 

Číslo účtu do školní jídelny 107-3857600287/0100

 

Variabilní symbol = přidělené číslo,

které dostanete emailem od vedoucí šk. jídelny po odevzdání přihlášky

(nutné psát čitelně emailovou adresu!)

 

 

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte

 

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem

k vyloučení dítěte z MŠ.

 

Přeplatky stravného se vracejí zpět na účet 1x ročně, v červenci

(po vyúčtování letního provozu)

 

Dotazy, informace u vedoucí  školní jídelny Markéty Bílkové

na emailové adrese jidelna@zsmsklecany.cz nebo na mobilu 774 482 489

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.