Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Pokyny k vyplnění a odesláni žádosti o přijetí do MŠ

Vloženo: 17.3.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1095x | Zatím neupraveno

Pokyny k vyplnění formulářů

k zápisu na školní rok 2021/2022

podání je možné

od 2. 5. 2021 do 13. 5. 2021

 

 

Pokyny k vyplnění ve formátu pdf zde (Velikost: 182.62 kB)

 

1) Zákonný zástupce dítěte vyplní:

(dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MŠ Klecany)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Klecany zde (Velikost: neznámá)

Čestné prohlášení k očkování zde (Velikost: 135.43 kB)

Přihlášku ke stravování zde (Velikost: 4.73 kB)

Dotazník o dítěti zde (Velikost: 81.14 kB)

 

2) Přiloží povinné přílohy:

 

kopii rodného listu dítěte

 

kopii očkovacího průkazu (v případě, že dítě nebylo očkováno, přiloží potvrzení, že je dítě

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

pokud dítě nebude do 30. 4. 2021 přihlášené na příslušné matrice, součástí příloh bude

kopie dětského občanského průkazu nebo výpis z matriky, u dětí cizinců kopie povolení

k pobytu.

 

u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připojí kopii doporučení školského

poradenského zařízení (SPC, PPP).

 

3) Zašle jednou z nabízených možností:

 

Datovou zprávou do datové schránky školy: 9cumecp.

(naskenované vyplněné formuláře včetně příloh)

 

E-mail s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: ms@zsmsklecany.cz

(naskenované vyplněné formuláře včetně příloh)

 

Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Klecany, MŠ Klecany 422, 250 67 Klecany.

      (originály vyplněných formulářů včetně kopií příloh)

 

Osobně po telefonické rezervaci na tel. čísle 774 482 490, nebo emailem: ms@zsmsklecany.cz

      a v to v nabízených termínech (6. 5., 11. 5., 13. 5. 2021).

     (originály vyplněných formulářů včetně kopií příloh)

 

Po obdržení a zkontrolování všech formulářů bude dítěti přiřazeno registrační číslo, které vám oznámíme telefonicky, emailem nebo přes datovou schránku. Toto číslo si uschovejte. Při vyvěšení výsledků zápisu, bude zveřejněno pořadí. Místo jména dítěte, bude použito toto registrační číslo.

Registrační číslo bude sloužit zároveň jako variabilní symbol při platbách školného.

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zájemci o individuální vzdělávání zašlou všechny formuláře uvedené výše a ještě připojí Žádost o individuální vzdělávání dítěte zde (Velikost: 184.99 kB). Tuto žádost může zákonný zástupce podat nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

EVIDENČNÍ LIST- NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

 

Zákonný zástupce vyplní Evidenční list zde (Velikost: neznámá). EL je nutné nechat potvrdit lékařem a první den při nástupu do mateřské školy odevzdat paní učitelce na kmenové třídě dítěte.

Pokud lékař potvrdí EL  před konáním zápisu, můžete jej odevzdat při zápisu.

Pokud má dítě lékařem potvrzenou dietu nebo silnou alergii, je potřeba, v den nástupu, upozornit na tuto skutečnost třídní učitelku!!!

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.